ГУК "Щучинская районная библиотека имени Тётки"

Друцкі – Любецкі Ф.К.

Друцкія-Любецкія // Бел. энцыкл: у 18 т. – Мінск, 1998 . – Т.8. –
С.223.

Друцкія-Любецкія // Энцыкл. гіст. Беларусі : у 16 т. – Мінск, 1996. –
Т 3. – С 296 – 297.

Друцкія // Беларусь: Энцыкл давед. – Мн.,1995. – С. 286.

Донских, С.В. Проблема национальной идентификации в жизни и
деятельности Ф. К. Друцкого-Любецкого / С.В. Донских // Шлях да
ўзаемнасці : матэрыялы XIV Міжнар. навук. канф., Гродна, 26-27 кастр.
2006 г. / Гродзен. дзярж. ун-т ; пад рэд. С. Мусіенкі, І. Крэня. – Гродна,
2007. – С. 301-308.

Данскіх, С.У. Друцкія-Любецкія : барацьба за выхаванне спадчыны /
С.У.Данскіх // Данскіх С.У. Наш Шчучын / С.У.Данскіх .- Гродна , 2001 .-
С 60 – 75.

Друцкі-Любецкі, Ф.К. // Памяць : Гіст. – дак. хроніка Шчуч. р –на . –
Мн., 2001 .- С. 101 – 102.

Крень, И.П. Щучин – древний белорусский город // Шчучыншчына :
Мінулае і сучаснасць : Матэрыялы навук. – практ . краязн канф. – Гродна
– Шчучын . – 1995 – 1997. С. 162 – 163.

Рублевская, Л. И. Любовь и кровь: тайны рода Друцких – Любецких.

Владислав Друцкий – Любецкий (1864—1913) / Людмила Рублевская //
Рыцари и дамы Беларуси : исторические очерки. Книга третья. – Мінск,
2018. – С. 171—176.

Данскіх, С. У. Шчучынская калекцыя жывапісу князёў Друцкіх –
Любецкіх / Сяргей Данскіх // Дзянніца (Шчучынскі раён). – 2019. — 17
жніўня (№ 65). — С. 5.

Бибикова, А. Г. Дворец Друцких – Любецких: щучинский "Версаль" /
Алла Бибикова // Гродзенская праўда. – 2018. — 17 кастрычніка (№ 83). —
С. 8—9.

Лянькевіч, Р. Каралева з князёў Друцкіх / Рыгор Лянькевіч ; Вольга
Сташкевіч // Культура. – 2015. – 5 верас. – С.14.

Лісоўская, А. Адзін палац, два Шчучыны і Версаль/ Алена Лісоўская//
Дзянніца. – 2008. – 16 жн. – С.6.

Махнач,А. Жыве памяць пра Друцкіх-Любецкіх/ Аляксандр Махнач;
запісала Ганна Рудская; фота Аляксея Бібікава // Дзянніца. – 2008. – 16 жн.
– С.6.

Бусько, В. Гродненский губернатор, министр финансов Королевства
Польского… / В. Бусько // Финансы, учет. аудит. – 2004. – № 2. – С. 79-80.

Шубадзёраў, І. Міністр, дыпламат – наш зямляк/ Іван Шубадзёраў//
Гродзенская праўда. – 2003. – 9 жн. – С.6.

Яковлев, А. "Живая вода" для Августовского канала / А. Яковлева //
Совет. Белоруссия. – 2003. – 13 дек. – С. 4.

Саласюк, В. Тайны княжеских дворцов/ Владимир Саласюк;
фото//Советская Белоруссия. – 2000. – 16 дек. – С.10.

Данскіх, С. Зялёнае багацце Шчучыншчыны /С.Данскіх //Дзянніца. –
1999. – № 5;6;7.

Каспярчук, С. Шчучынскі касцёл / С. Каспярчук // Дзянніца . – 1998 .
– № 83.– С.3.

Дзежыц, В. Такім быў парк у Шчучыне / В.Дзежыц // Дзянніца . –
1997 . – 19 жн.– С.3.

Данскіх, С. Міністр і дыпламат са Шчучына/ С. Данскіх // Дзянніца . –
1996 .- 8 чэрв.– С.4.

Данскіх, С. Тры Тэрэзы Шчучынскага касцёла / С. Данскіх // Дзянніца
. – 1995 . – № 88.-С.4.

Данскіх, С. Таямніцы Шчучынскага палацу / С.Данскіх// Дзянніца. –
1994. – №71. – С.4.