ГУК "Щучинская районная библиотека имени Тётки"

Іваноўскі Вацлаў

Іваноўскі Вацлаў Леанардавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. –
Мінск, 1998.- Т.7. – С.155

Іваноўскі Вацлаў Леанардавіч// Энцыкл. гісторыі Беларусі : у 6 т. Мінск,
1999.- Т.3.- С.466

Іваноўскі Вацлаў Леанардавіч // Беларусь: энцыкл. давед. – Мінск. –
1995. – С.343

Туронак, Ю.Б. Вацлаў Іваноўскі і адраджэнне Беларусі / Ю. Б. Туронак.
– Мінск : Медисонт, 2006. – 178 с.

Омелько, С. В. По следам рода Ивановских / С. В. Омелько //
Шчучыншчына. Мінулае і сучаснасць. – Гродна-Шчучын, 1995-1997 . – С.
90-93.

Калубовіч, А. Прафесар Вацлаў Іваноўскі і Беларуская Рада Даверу //
Калубовіч А. Крокі гісторыі. – Мінск, 1993. – С.146-156.

Лаўрэш, Л. Л. Лябёдка Іваноўскіх : дакументальная аповесць / Леанід
Лаўрэш // Новы замак : літаратурны альманах. Гродна. ММXIX. (Вып.8).. –
Гродна, 2020. – С. 194—212.

Лаўрэш, Л. Л. Паўстанцы і маёнткі / Леанід Лаўрэш // Маладосць. –
2020. — № 9. — С. 94—100.

Хто такі Вацлаў Іваноўскі? // 100 пытанняў і адказаў з гісторыі
Беларусі.- Мінск, 1993. – С.58-59.

Туронак, Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй / Юрий Туронак . –
Мінск: Беларусь, 1993. – 236 с.

Туронак, Ю. Жыццё і дзейнасць Вацлава Іваноўскага. Наш радавод.
Кніга 6. – Ліда, 1994 . – С. 99-102.

Лаўрэш, Л. Л. Алена Іваноўская / Леанід Лаўрэш // Маладосць. – 2019.
— № 8. — С. 20—33.

Помнік на магіле вялікага лідзяніна // Лід. летапісец. -2007.-№ 1. – С. 2-
3.

Савук, А. Вацлаў Іваноўскі / А. Савук // Лід. летапісец. – 2000. – № 3. –
С. 18-21.

Туронак, Ю. “В.Іваноўскі і адраджэнне Беларусі” / Маладосць . – 1994.-
№8

Вацлаў Іваноўскі (1880-1943) // Новыя кнігі Беларусі. – 1994.- №2. –
С.7-9 (Дадатак)

Туронак, Ю. Ваша национальность? / Юрий Туронак // Нёман. – 1992. –
№12. – С.154-164

Туронак, Ю. “Загляне сонца…” і Вацлаў Іваноўскі / Юрый Туронак //
Спадчына . – 1992. – №2. – С.65-74

Ляневіч, А. Успомнім Вацлава Іваноўскага / Андрусь Ляневіч //
Народная газета. – 2004. – 19 ліст. – С.2

Данскіх, С. Іваноўскія – забытыя садаводы са Шчучыншчыны /Сяргей
Данских // Дзянніца. – 1998. -30 верас.

Амелька, С. Па слядах род Іваноўскіх / С.Амелька // Дзянніца. – 1996. –
27 ліп.

Дзежыц, В. Тры браты – тры лёсы / В.Дзежыц // Дзянніца. – 1996. – 1
кастр.

Рыгаровіч,В. Першыя крокі зрабілі ў Лябёдцы / В.Рыгаровіч //
Дзянніца. – 1995. – 25 ліп.

Вацлаў Іваноўскі – наш зямляк // Дзянніца. – 1993. – 27 ліп.
Хацкевіч А. “Хто забіў Вацлава Іваноўскага?” / А.Хацкевіч //Звязда. –
1993 . – 22 июля

Туронак, Ю. “Іваноўскі быў нацыянальным дзеячам…”/ Юрий Туронак
// Літаратура і мастацтва. – 1992. – 16 кастр. – С.5, 12