ГУК "Щучинская районная библиотека имени Тётки"

Тызенгаўз Канстанцін

Тызенгаўзы // БСЭ. – Мн., 1978. – Т.10. – С.359.

Тызенгаўзы // Энцыкл. гіст. Беларусі – Мн.,2001.–Т.6.- С.548.

Тызенгаўзы // Беларусь : Энцыкл. давед. – Мн., 1995. – С.709.

Тызенгаўз Канстанцін // Асветнікі зямлі беларускай Х-пач.ХХ
ст.:Энцыкл. давед.-Мн.,2001. – С.435.

Тызенгаўз Канстанцін // Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Х-ХIХ ст, ст.-
Мн., 1995. – С. 574.

Тызенгаўз Канстанцін // Памяць. Шчучынскі раён : Гіст. – дак. хроніка
гарадоў і р-наў Беларусі. – Мн., 2001. – С.107.

Госцеў А. і інш. Радавы склеп Тызенгаўзаў у Жалудку//
Шчучыншчына: Мінулае і сучаснасць: Матэрыялы навук.-прат. краязн. канф.
– Гродна-Шчучын, 1995-1997.- С.131-134

Скорабагатчанка, А.В. Спадчына Тызенгаўзаў у Паставах / А.В.

Скорабагатчанка // Нар. асвета. – 2002. – № 7. – С. 77-79.

Зямчонак, І. Канстанцін Тызенгаўз вачыма гісторыка / І. Зямчонак //
Біялогія: праблемы выкладання. – 1998. – № 4. – С. 109-112.

Дрик, Л. Упорство буйвола, мудрость совы, или Орнитолог из рода
Тызенгаузов / Л. Дрик // Дикая природа. – 2010. – № 4/5. – С. 47-49.

Березкина, Н.Ю. Основатель орнитологии в Беларуси / Н.Ю. Березкина
// Репетитор. – 2010. – № 1. – С. 8-9.

Зямчонак, Я. Бароны Тызенгаўзы ў гісторыі Паставаў / Я. Зямчонак //
Спадчына. – 1997. – № 5. – С. 127-147.

Каханоўскі, Г. Пастаўскі арніталагічны [музей К. Тызенгауза] / Г.
Каханоўскі // Род. прырода. – 1993. – № 4. – С. 26.

Бариш, М. Орнитология – дело всей жизни / М.Бариш // Дзянніца. –
2011. – 31 мая. – С. 4

Бібікава, А. Тызенгаўзы спачываюць у Жалудку / Бібікава А. //
Дзянніца. – 2008. – 12 сент. – С. 3.