ГУК "Щучинская районная библиотека имени Тётки"

Урублеўскі Валерый

Абрамавичюс, В. Е. Валерий Врублевский: [1836-1908] / В.Е.

Абрамавичюс. – М.: Мысль, 1968. – 159 с.
Афанасьева, Т. Глубокие корни Врублевских / Т.Афанасьева //
Гродзенская праўда. – 2002. – 11 чэрв.

Врублевский Валерий Антонович (1836—1908) / В. А. Ермоленко ; В. Н.
Черепица // 400 имен: жизнеописания видных деятелей истории и культуры
Гродненщины (с древних времен до начала XX века). – Гродно, 2014. – С. 319.

Валерий Врублевский // Крень И.П., Мараш Я.И. Щучин: Ист.- эконом.
очерк. – Мн. – 1989. – С. 97 – 100.

Валянцінава, Т. Наш Валерый Урублеўскі / Таццяна Валянцінава //
Дзянніца. – 2011. – 13 снеж. – С.5

Врублевский В. // Парижская коммуна 1871 года: Время – события –
люди . – М. – 1981. – С. 173 – 174.

Вярцінскі, А. Вольнасць і брацтва, генерал!.. / А. Вярцінскі // Літаратура і
мастацтва. – 1971. – 19 сак. – С. 10-11, 15.

Дзежыц В. Жыццё, як легенда / В.Дзежыц // Дзянніца. – 1996. – 24 снеж.
Кісялёў Г. Арол са зламаным крылом // Сыны і пасынкі Беларусі /
Геннадзь Кісялёў . – Мн. – 1996. – С. 191-218.

Кісялёў, Г. Паплечнік Каліноўскага : [пра жыццёвы і рэвалюцыйны шлях
Валерыя Урублеўскага] / Г. Кісялёў. – Мінск : Нар. асвета, 1976. – 79 с.

Кісялёў, Г. Урублеўскі Валерый Антоній / Г. Кісялёў // Энцыклапедыя
гісторыі Беларусі : У 6 т. / Беларус. Энцыкл. – Мінск : Беларус. энцыкл.,
1993-1997. – Т. 6. – С. 589-590.

Кісялёў Г. Чырвоны струмень свабоды // Голас Радзімы. – 1993. – 16
снеж.

О сооружении памятника-бюста генералу Парижской коммуны Валерию
Врублевскому в г.п. Желудок Щучинского района: реш. Исполкома
Гродненского Совета депутатов трудящихся № 144 от 9 апр.. 1971 г. //
Гродненская область в докладах и материалах (194491995). – 2004. –
Слоним. – С. 285.

Сівец, Ю. Валерый Урублеўскі / Ю. Сівец // Літаратура і мастацтва. – 2007.
– 15 чэрв. – С. 21.

Чаропка, В.К. Рыцар свабоды. Валерый Урублеўскі / В.К. Чаропка //
Беларускі гістарычны часопіс. – 2007. – № 5. – С. 41-50; № 6. – С. 18-29.
Шалькевіч, В. Генерал Парыжскай Камуны / В. Шалькевіч // Полымя. –
1971. – № 6. – С. 241-244.

Урублеўскі Валерый // Беларусь : Энцыкл. давед. – Мн. – 1995. – С.722.
Ягорычаў І.Я. Валерый Урублеўскі – выдатны дзеяч польскага і
міжнароднага нацыянальна – вызваленчага руху // Шчучыншчына : Мінулае і
сучаснасць. – Гродна-Шчучын, 1995-1997 г.г.. – С.106-113.