ГУК "Щучинская районная библиотека имени Тётки"

<назад

 

Кніжная выстава “Хвала і слава Перамозе і пераможцу ў той вайне”, прысвечаная 75-й гадавіне Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне

I раздел.  Пераможны май

II раздел.  У вайны суровае абліча…

III раздел. Партызанскія сцежкі

IV раздел. І кніга памяць ажывіць…

 

 

 

 

↑назад

Высоцкі, Ю. C. Перамогу набліжалі як маглі. : дакументальныя аповесці / Юліян Высоцкі. – Мінск : Звязда, 2019. – 412 с.

 

 

 

 

Героі новых аповесцей Юліяна Высоцкага – генерал А. І. Гасціловіч, камандарм 18-й арміі, дзе Леанід Брэжнеў узначальваў палітаддзел, М. І. Фёдараў, камісар самай баявой і трагічнай на Беларусі партызанскай брыгады «Штурмавая», удзельнікі разведвальна-дэсантнай групы 1-га Беларускага фронту, у якой поплеч змагаліся савецкія афіцэры і жаўнеры адроджанага Войска Польскага. А таксама юныя следапыты – навучэнцы 30-й мінскай гімназіі, якія адкрылі некалькі невядомых старонак вайны, паказалі высокі прыклад шанавання герояў Вялікай Айчыннай і захавання памяці пра іх.

Зацікавіць чытача і другая частка дакументальнай аповесці пра Героя Расіі – нашага земляка-беларуса Аляксея Бацяна – пра насычанае патрыятычнымі падзеямі пасляваеннае жыццё гэтага легендарнага чалавека.

 

 

↑назад

Вечны агонь Перамогі [Текст] : нарысы / [уклад. Мікола Мінзер]. – Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2011. – 342, [1] с. : партр.

 

 

 

 

 

Кнігу склалі нарысы пра Герояў Савецкага Саюза, якія жывуць у Беларусі або жылі яшчэ да зусім нядаўняга часу. Гэта не толькі аповед пра гераічныя чалавечыя лёсы, але і своеасаблівы духоўны запавет людзей, якія ведаюць сапраўдную цану крывёю здабытай Перамогі, сягонняшнім і наступным пакаленням, іх шчырая споведзь пра час і пра сябе. Сярод аўтараў — вядомыя ў рэспубліцы пісьменнікі i журналісты. Выданне з’яўляецца сумесным праектам Саюза пісьменнікаў Беларусі і РВУ «Літаратура і Мастацтва».

 

 

↑назад

Моя война [Изоматериал] : Великая Отечественная война в фотографиях В. И. Аркашева / составители: Н. Ю. Карасева, Т. Л. Рахманько]. – Минск : Звязда, 2015. – 221 с.

 

 

 

“С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли”… В фондах Белорусского государственного архива кинофотодокументов хранится более 500 снимков, сделанных фронтовым фотокорреспондентом Василием Аркашевым. Работая в газетах «Уничтожим врага» и «Красноармейская правда», он всегда был на переднем крае. Узнал и горечь отступления, и радость побед. Вместе с советской армией отступал от Минска до Москвы, а затем гнал врага до самого Кенигсберга. Все это время его главным оружием была фотокамера. Это летопись войны, созданная ее непосредственным участником. Каждый кадр здесь неповторим и потому бесценен. А о том, что многие из снимков были сделаны в самом пекле войны, говорят награды их автора. Василий Аркашев был награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями «За боевые заслуги».

 

 

↑назад

Ермаловіч, В. І. Беларусь. Шлях да Вялікай Перамогі / В. І. Ермаловіч. – Мінск : Беларусь, 2019. – 198 с.

 

 

 

На дакладных гістарычных фактах і матэрыялах разглядаюцца асноўныя падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Адлюстроўваюцца не толькі ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі, але і метады дзяржаўнага кіравання ва ўмовах вайны. Паказаны асаблівасці міжнародных адносін у гады Другой сусветнай вайны, а таксама ўдзел БССР у стварэнні Арганізацыі Аб’яднаных Нацый.

 

 

↑назад

Падаляк, Т. Вайна – самы страшны грэх : маральна-публіцыстычны дослед / Таццяна Падаляк. – Мінск : Выдавецкі дом «Звязда», 2014. – 320 с

 

 

 

.

Маральна-публіцыстычны дослед гістарычнага і сучаснага кантэксту Вялікай Айчыннай вайны з’яўляецца працягам навуковага і творчага пошуку аўтара кнігі «Нашчадкі вогненных вёсак» – прафесійнага журналіста, вучонага-даследчыка. У аснове новай кнігі – праўда вайны, якая выяўляецца ў шматлікіх сустрэчах і гутарках аўтара з легендарнымі асобамі – радавымі Вялікай Перамогі; абмеркавання з імі пытанняў адказнасці і пакаяння, пераемнасці пакаленняў, гістарычнай памяці, праблем фальсіфікацый айчыннай гісторыі. Кніга адрасавана шырокаму колу чытачоў: работнікам сістэмы адукацыі і масмедыя, даследчыкам мінулага і сучаснасці Беларусі.

 

 

↑назад

Победа. Помним и гордимся [Изоматериал] : 70-летию Великой Победы посвящается / автор текста В. Ф. Гигин ; составители: Д. А. Жук, Г. Н. Головатая, А. В. Жибуль]. – Минск : БЕЛТА, 2015. – 187 с.

В книге собрано около 400 уникальных фотоснимков фронтовых корреспондентов ТАСС и современных фотокоров БЕЛТА, представленных в разделах: «Освобождение Западной Белоруссии», «Начало Великой Отечественной войны», «Нацистский оккупационный режим», «Партизанская и антифашистская народная борьба», «В советском тылу», «Освобождение», «Восстановление». Фотографии рассказывают о Великой Отечественной войне и мемориализации памяти о подвиге народа.

 

 

↑назад

Партизанское оружие. Каталог коллекции. Минск 2014 г Сост. Скоринко Г. В.,

Лопарев С. А.

В каталоге впервые публикуется уникальная информация о коллекции самодельного партизанского оружия Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Коллекция имеет статус историко-культурной ценности категории «1» Республики Беларусь. Каталог имеет важное значение с точки зрения развития конструкторской мысли и технических решений, связанных с боевой деятельностью партизан и народных мастеров. Коллекция музейных предметов систематизирована по признакам: территориальному, месту изготовления и по видам оружия. Фотографии экспонатов снабжены комментариями по тактико-техническим характеристикам образцов оружия, описанием конструкций и их особенностей и сопровождаются исторической справкой о местах и времени изготовления оружия, мастерах-создателях. Представляют интерес информация об оборудовании и инструментах партизанских оружейных мастерских и воспоминания партизанских оружейников. Каталог адресован историкам и оружиеведам, музейным работникам, знатокам оружейного дела, коллекционерам, всем, кто желает больше узнать об истории советского партизанского движения на территории Беларуси в период 1941-1944 гг.

 

 

↑назад

«Белорусский штаб партизанского движения. Сентябрь—декабрь 1942 года»

Сборник проливает свет на малоизвестные факты, связанные с периодом создания и первыми месяцами деятельности БШПД. В издание вошло 204 документа, из них 196 — из фондов Национального архива Республики Беларусь, 7 — из фондов Российского государственного архива социально-политической истории. Среди документов, представленных в сборнике, — постановления Государственного комитета обороны СССР, протоколы заседаний Бюро ЦК КП(б)Б, приказы, планы, отчеты, донесения, сообщения, рапорты, докладные записки, письма, оперативные и разведывательные сводки, радио- и шифртелеграммы и др. Значительная часть документов публикуется впервые. Выпуск издания осуществлен по заказу и при финансовой поддержке Министерства информации Республики Беларусь.

 

 

↑назад

«Беларусь партизанская»

Издательство:Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки

Год издания: 2019

 

Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» к 75‑летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 75‑летию Великой Победы представляет иллюстрированную энциклопедию, посвященную партизанскому движению – уникальной странице в истории Беларуси, каждого региона страны.

Книга наглядно показывает героику партизанской борьбы, а также партизанские будни, жизнь и быт партизан. Авторские тексты, иллюстрации, архивные документы, музейные экспонаты и экспозиции, памятники и мемориалы раскрывают историю развития партизанского движения в Беларуси и одновременно показывают, как жили простые люди в этот сложный период, как действовали партизанские лагеря, госпитали, школы, мастерские, как жили и сражались целые партизанские зоны.

Издание представляет особый интерес для историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, а также для всех, кто интересуется национальным историческим наследием Беларуси.

 

 

 

↑назад

 

Шарков, А. Тяжкое бремя плена : военнопленные и интегрированные Второй мировой войны на территории Беларуси 1939-1951 гг. / А. Шарков, Е. Мох-Докунова. — Минск : Звязда, 2015. — 200 с. : ил.

 

 

 

 

В книге описываются события, связанные с пребыванием военнопленных Второй мировой войны на территории Беларуси в период с сентября 1939 по 1951 гг. Книга содержит обширный иллюстративный и справочный материал. Рассчитана на широкий круг читателей, научных и практических работников правоохранительной системы, преподавателей, учащихся исторических и юридических факультетов вузов.

 

 

↑назад

Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать

Илюстрированная энциклопедия сожженных деревень Беларуси в годы Великой Отечественной войны. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019. – 302 с.

Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» к 75‑летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 75‑летию Великой Победы в рамках всебелорусской акции «Беларусь помнит» представляет иллюстрированную энциклопедию, посвященную трагедии белорусских деревень, сожженных нацистами вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны. Книга наглядно показывает злодеяния захватчиков на белорусской земле, жертвы среди мирного населения, увековечение памяти погибших.

 

 

↑назад

Гребенкина, Анна Афанасьевна.  Живая боль. Женщины и дети Брестского гарнизона (1941-1944) /  А.А.Гребенкина.- Мн. :  Беларусь, 2008.- 174 с.

О героизме защитников Брестской крепости известно очень много. Но есть еще судьбы людей, прошедших сквозь ад первых дней войны, – судьбы жен и детей, помогавших своим мужьям и отцам в неравной схватке с фашистами. Автор собрала огромный документальный материал, записала воспоминания оставшихся в живых женщин и детей Брестского гарнизона, которые и легли в основу предлагаемого издания. В книге использованы фотоснимки из фондов мемориального комплекса БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ, отдела культуры Брестского горисполкома, а также десятки фотографий, подаренных автору участниками этих трагических событий, их родными и близкими.

 

 

↑назад

Тростенец: трагедия народов Европы, память в Беларуси : документы и материалы / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь [и др. ; составители: В. И. Адамушко и др. ; редколлегия: В. В. Андриевич и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2016. – 519 с.

Книга «Тростенец. Трагедия народов Европы» посвящена трагическим событиям, которые происходили в 1941—1944 годах около бывшей деревни Малый Тростенец Минского района. Здесь существовала крупнейшая на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории СССР нацистская «фабрика смерти» Тростенец – одно из 8 крупнейших в Европе мест массового уничтожения людей в годы Второй мировой войны. Её жертвами стали 206,5 тысячи мирных жителей Советского Союза, Германии, Австрии, Чехии, других стран, а также военнопленных. Трагедия Тростенца проходила в тесной связи с трагедией Минского гетто, многие узники которого стали жертвами тростенецкой «фабрики смерти».

 

 

↑назад

Лагерь смерти Освентим: живые свидетельства Беларуси /  сост. А.В.Борисова, К.И.Козак, Г.Л.Стучинская.- Мн. :  Літаратура і мастацтва, 2012.- 400 с

Издание посвящено истории лагеря Освенцим. В первом разделе собраны свидетельства о германском оккупационном режиме 1941-1945 гг.: туда вошли обзор историографии и источников, сведения об оккупационном режиме в Беларуси, о местах принудительного содержания населения и итогах карательных операций. Отдельная глава посвящена истории Освенцима. В другом большом разделе собраны воспоминания бывших узников Освенцима в алфавите их фамилий.

 

 

↑назад

Ваціўленне ў Навагрудку = Боль и гнев. Холокост и Сопяршыцкая, Т. Р. Боль і гнеў. Халакост і Супрротивление в Новогрудке = Pain and Holocaust and Resistance in Novogrudok / Т. Р. Вяршыцкая. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 144 с.

Всего же в научно-популярную серию «Беларусь. Трагедия и правда памяти» планируется включить десять томов, повествующих о страшных событиях 1941-1945 годов. И надо будет найти в себе немалое мужество, чтобы погрузиться в чтение подобной литературы. Одной из глобальных катастроф XX века, поставившей под сомнение нравственные устои общества, называют Холокост. О нем знают многие. Этой теме посвящены десятки фильмов, сотни монографий и художественных произведений. Но история узников новогрудского еврейского гетто до поры до времени не была широко известна. Между тем, она уникальна, потому что люди в нем боролись. В течение четырех месяцев, в обстановке строжайшей секретности они рыли под землей тоннель, в результате 227 человек бежали и создали свой партизанский отряд.

 

 

↑назад

Операция “Кровь”
Автор: Чергинец Николай Иванович
Издательство: Харвест, 2017 г.

Жанр: Современная отечественная проза

 

Чергинец Н.И. пишет про трагедию детей, собранных фашистами в Семковом Городке для того, чтобы отбирать кровь для своих солдат и офицеров. Среди героев книги: белорус Леонид Цветков, еврей Абрам Рабинович, девушка Женя Статкевич.
Роман написан на документальной основе – фактах ужасных преступлений немецких оккупантов в Беларуси во время Великой Отечественной войны.

 

 

↑назад

Под крестом судьбы
Автор: Шарков Анатолий Васильевич, Бествицкий Юрий Анатольевич, Грозов Владимир Всеволодович
Редактор: Куцаева Н. Г., Старостина Ирина Анатольевна

Издательство: Белорусский Экзархат, 2011 г.

 

Все дальше от нас уходит время самой кровавой войны в истории человечества. Забывается, что самое главное для каждого – мир, и он оплачен жизнью десятков миллионов людей. Величайшие трагедии являются всегда следствием отпадения человека от Бога, попрания непреложных духовных истин. Сегодня мы можем еще услышать набат памяти и внять его призыву.

В книге на основе авторских исследований архивных документов и рассекреченных материалов советской разведки, а также воспоминаний участников событий в доступной и увлекательной форме освещаются малоизвестные факты Второй мировой войны и послевоенной истории.

Предназначается для научных работников, преподавателей и студентов исторических и юридических вузов, а также широкого круга читателей.

 

 

↑назад

Марчук, Г. Пеўчыя 1941 года: п’есы / Георгій Марчук. – Мінск : Выдавецкі дом “Звязда”, 2014. – 368 с.

Зборнік п’ес “Пеўчыя 1941” таленавітага пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Георгія Марчука склалі чатыры драматычныя творы, палітра якіх досыць шырокая. Гэта і драма часоў Вялікай Айчыннай вайны, і трагедыі часоў Траянскай вайны, і меладрама, прысвечаная жыццю сённяшняга беларускага войска.
Драматурга хвалююць пытанні вайны і настцпствы гэтай навалы, праблемы патрыятызму, мужнасці і доўгу перад Радзімай. Для шырокага кола чытачоў.

 

 

↑назад

Васілеўская, Г. Іх было чацвёра : аповесць, апавяданні / Галіна Васілеўская.— Мінск : Маст. літ., 2013.— 174 с.

У кнігу Галіны Васілеўскай уваходзіць аповесць «Сем Я». Гэта 150 гадоў радавода аўтара. Аповед-­успамін «Іх было ча­вёра» — пра чатырох салдат Вялікай Айчыннай вайны, пісьменнікаў Івана Шамякіна, Андрэя Макаёнка, Аляксея Кулакоўскага і Пятра Васілеўскага, якія сябравалі ўсё жыц­цё. Іншыя творы таксама зацікавяць не толькі старэйшае пакаленне чытачоў, а і маладых, якія толькі на парозе сталага жыцця..

 

 

↑назад

Адамович, А. Блокадная книга / Алесь Адамович, Даниил Гранин ; [предисловие Н. Адамович]. – Минск : Мастацкая літаратура, 2015. – 574 с.

Знаменитая книга о блокадном Ленинграде написана с соавторстве Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем основана на подлинных материалах – документах, письмах, воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду, и повествует о мужестве защитников города, о героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В свое время книга была запрещена. Для лиц старше 16 лет. В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу « Блокадная книга »

 

 

↑назад

Па праву жывога :  кніга-прызнанне сучасных беларускіх паэтаў да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў /  склад.Т.Ф.Рослік.- Мн. :  Беларус.энцыкл.імя П.Броўкі, 2014.- 472с

Па праву жывога : кніга-прызнанне сучасных беларускіх паэтаў да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў / склад. Т,Ф, Рослік. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2014. – 472с.

Ніхто не забыты, нішто не забыта – гэтыя словы гавораць аб тым, што гераічнае мінулае нашай краіны навекі застанецца ў народнай памяці. Кніга-прызнанне “Па праву жывога”- калектыўная праца сучасных беларускіх паэтаў да 70-годдзя вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

 

 

↑назад

Камейша, К. В. Курганны звон : вершы, балады і паэмы / Казімір Камейша. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2014. – 141 с

Казімір Камейша належыць да пакалення паэтаў, што нарадзіліся ў Вялікую Айчынную вайну. Іх яшчэ і сёння, праз дзясяткі гадоў пасля тых страшных падзей, называюць дзецьмі вайны. А ў літаратуру кожны прыйшоў са сваёй тэмай, сваімі вобразамі і героямі. І ў творчасці кожнага арганічна ўплецены суровы голас вайны. Рэхам далёкіх памятных і гераічных пад-зей прасякнуты і творы К. Камейшы, якія аўтар прапануе чытачу ў кнізе «Курганны звон».

 

 

↑назад

Васильев, Борис Львович.  В списках не значился :  роман /  Б. Васильев.- СПб. :  Издательская группа “Лениздат”, “Команда А”, 2012.- 288 с

Вниманию читателей предлагается роман известного российского писателя Бориса Львовича Васильева «В списках не значился», вошедший в золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. Главный герой, лейтенант Плужников, – последний защитник легендарной Брестской крепости. Но не только о сопротивлении фашистам рассказывает книга – перед нами история о преданности, любви и смерти… и, конечно, о настоящем подвиге. Далеко не всем авторам ХХI века дано написать нечто подобное по силе, искренности, проникновенности, как этот удивительный роман о Русском Солдате…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *